Hatályát veszti az építési termékek megfelelőségi igazolásáról szóló jogszabály

Július 1-től a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet helyét átveszi a szóló 305/2011/EU rendelet . Gyakorlatban az új rendelettel nagyobb mozgási térhez jutnak a tervezők viszont a felelőségük is nagyobb lesz. Az építési termékek betervezésének és beépítésének módjait és szabályait egy új jogszabály fogja rendezni, amely várhatóan július 1-jétől lép életbe.