Vezérfonal a passzívház megvalósításához

A passzívházhoz vezető út annyiféle, ahány beruházó van! Mindegy, hogy új építés, készház vagy felújítás, mindig van lehetőség passzívházas megoldásra. Néhány alapszabálynak, valamint szükséges keretfeltételnek azonban minden esetben eleget kell tenni és azokat rendszeresen ellenőrizni is szükséges.

1. Egyedi terv vagy készház? 

Erre a kérdésre könnyű válaszolni: ahogy az építtető kívánja! A döntő kérdés nem ez, hanem, hogy az adott építésztervezőnek vagy kivitelező cégnek mekkora tapasztalata van a passzívházak tervezésében ill. megvalósításában. Van-e referenciája? Vannak-e korábbi építtetők, akik már elmondhatnák a tapasztalataikat?

Egy passzívház megtervezésének és a passzívház szabványnak megfelelő kivitelezésnek leglényegesebb része a tervekben előírtak legpontosabb lekövetése az építés során. A passzívháznak megfelelő épületgeometriának, a csatlakozó szerkezetek hőhídmentes kapcsolódásának vagy az egész épületburok légmentes zárásának – hogy csak néhányat említsünk – tervezése és kivitelezése tapasztalatot és rutint követel meg az érintettektől.2. A ház megfelelő telepítéseA telek kiválasztása során az olyan maguktól értetődő szempontokon mint környezet, infrastruktúra, központi fekvés, város széli vagy nyugodt elhelyezkedés, ár stb. kívül a passzívházak telepítési feltételeit is figyelembe kell venni. Ezek elsősorban:

 • Vannak-e a környéken a tervezést befolyásoló árnyékoló tényezők mint szomszédos épületek, fák/erdő vagy hegyek?
 • Vonatkoznak-e a telekre a tervezést korlátozó beépítési előírások?
 • Korlátozza-e a tervezést az adott infrastruktúra? Pl. a közművek kedvezőtlen fekvése, a telek kedvezőtlen megközelíthetősége stb.
 • Biztos Ön abban, hogy ki szeretne költözni a zöldbe?
 • Gondoljon az esetleg hosszú bevezető utakra…milyen a környék infrastruktúrája? A közelben van elsődleges ellátás, óvoda, iskola, munkahely stb.? Mi a helyzet a busz- és vonatcsatlakozással?

Amennyiben minden paraméter kedvező, semmi sem állhat a passzívház megvalósításának útjába. A megfelelő telepítés elejétől fogva jótékonyan fogja támogatni az egész beruházást akkor is, ha kedvezőtlenebb keretfeltételek nem zárják ki teljesen a passzívház-minőség megvalósítását.

3. A passzívház építészeti tervezéseA passzívház tervezése nem stílus vagy ízlés kérdése. Alapvetően mindenfajta stílus és ízlés diktálta elképzelés megvalósítható. A passzívháznak formától függetlenül is működnie kell. Mindenképpen a témában jártas, tapasztalt építésztervező bevonása javasolt. Ő már a tervezés első lépésétől fogva igyekszik figyelembe venni az alábbi tervezési szempontokat.

Zárt épülettömeg:
Mivel a meleg nagy része a felületeken keresztül távozik, a passzívháznál célszerű elkerülni a felesleges és értelmetlen felületnövelést. Vagyis a kiegészítő erkélyeket, kiszögelléseket a legszükségesebbre kell csökkenteni ill. azok kialakítását javasolt elkerülni. Amennyiben a tervezési program megengedi, ésszerű lehet a mellékhelyégeket pl. tárolókat vagy hasonlókat az épület ún. „termikus burkán” kívül elhelyezni. Matematikailag könnyen ellenőrizhető szabály, hogy a passzívház tervének elkészülte után az A/V-arány, vagyis a „termikus burok” felülete és a körbezárt térfogat aránya, nem haladhatja meg a 0,8 értéket. A legszerencsésebbek ebből a szempontból a nagy térfogatú, zárt épületek, melyek 0,2-es A/V-arányt tudnak felmutatni.

Épület déli tájolása:
Mivel a passzívházban a szoláris energianyereség nagy jelentőséggel bír, ezt figyelembe kell venni a tervezés során. A ház lakó- és tartózkodási helységeinek déli irányú elhelyezése segíti az energetikai méretezést, azonban nem elsődleges feltétel. Az optimális tájolást kiegészítik a napfényt és -meleget nagyvonalúan beeresztő ablakfelületek, melyek mérete a homlokzati felület max. 40 %-a lehet. Az északi oldal ablakai ennek megfelelően inkább kicsik. Ide legésszerűbb elhelyezni a lépcsőházat, mellékhelységeket vagy hálószobákat.

A környezet figyelembevétele:
A passzívház tervezése során természetesen különös hangsúlyt kell fektetni a külső befolyásoló tényezőkre mint szomszédos beépítés, kiugró hegyoldali vagy árnyékos völgyi fekvés. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy egészen más megoldások születnek, mint normális körülmények között.

A fűtési energiaszükséglet megközelítő számítása (energiamutatószám):
Már ebben a korai tervezési szakaszban is javasolt az eltérő tervvariációk fűtési hőszükségletének ill. energiamutatószámának rendszeres ellenőrzése. Ezekhez az előszámításokhoz használhatók az olyan ingyenes számítási programok, mint pl. a Darmstadti Passzívházintézet PHVP (Passivhaus-Vorprojektierungs-Paket vagyis passzívház előtervező csomag) programcsomagja. Mind a tervező, mind a beruházó részére értékes információkkal szolgál, amikor el kell dönteni egy tervről, hogy mennyire lenne alkalmas passzívháznak a papírra vetett épület.

A passzívháztervezés során minden tervezési feladat a maga teljesen egyedi megoldását keresi!

4. A passzívház épületszerkezeti részleteinek tervezése A passzívház tervezését tapasztalt szakemberekre kell bízni! A részlet- és gépészeti tervezés nagy tapasztalatot igényel. Az épületszerkezeti részletek tervezését már a vázlatterv készítésével párhuzamosan el kell kezdeni. A passzívház működése ui. számtalan egyedi tényező surlódásmentes együttműködését feltételezi. Különösen az alábbi tényezők döntő fontosságúak:

Falszerkezet részlettervezése:
Itt olyan alapvető döntést kell hozni, hogy masszív vagy könnyűszerkezetes épület létesüljön-e. Ezen döntés alapján kerül meghatározásra a falak, födémek, padlók, tetők rétegrendje, a hőszigetelés optimális vastagsága stb., melyeket nem csupán hőszigetelő képességük, hanem egyéb épületfizikai tulajdonságaik alapján kell kiválasztani, azt is mérlegelve, gazdaságilag mennyire éri meg az adott anyag alkalmazása.

Passzívházablakok és üvegezések kiválasztása – az ablak mint komforttényező:
A passzívházablakok kiválasztása hasonlóan összetett feladat. Az üvegezésnek, éppúgy mint a keretnek meghatározott követelményeknek kell megfelelnie. Ezenfelül kizárólag az ablakok külső falba történő szakszerű beépítése az, ami garantálja azok megfelelő működését a minimális hőveszteség szempontjából, miközben a lehető legnagyobb szoláris nyereség érhető el a közép-európai télben.

Gépészeti rendszer részleteinek tervezése (szellőztetés és hővisszanyerés):
Kizárólag egy szakszerűen méretezett és ellenőrzött szellőztetőrendszer garantálhatja a passzívház szükséges mennyiségű, előmelegített friss levegővel történő ellátását. Ezzel párhuzamosan fontos szempont a légcsatornák vonalvezetése (lehetőleg rövid úton) és a legalkalmasabb anyagválasztása (lehetőleg sima falú). A gépészeti tervezésben fontos szerepet játszik továbbá a szellőztetőrendszer energiahatékonysága (hőcserélő és légáramlás), valamint a zaj- és tűzvédelem. Az említetteken kívül az épülethez tartozó többi gépészetet ugyanilyen alaposan kell tervezni.

Hőhídmentes és légzáró építés:
A passzívházak esetében további kihívás az épület termikus burkának teljesen hőhídmentes és légzáró mivoltának biztosítása. Az olyan összetevők, mint hővisszanyerés, ellenőrzött szellőztetés, passzívházablakok vagy a külső szerkezetek nagyfokú hőszigetelése kizárólag az említett feltételek teljesülésével működnek megbízhatóan. Épp ilyen döntő a jelentőségük a legmagasabb fokú lakókomfort és az épület károsodásának elkerülése szempontjából.

A passzívház-minőség ellenőrzése számítással:
A részletek megtervezése után következik a tervek számítással történő ellenőrzése. Ehhez a MAPASZ a PHPP rövidítésű Passivhaus-Projektierungs-Paket vagyis passzívháztervező programcsomag használatát javasolja, melyet a darmstadti (D) passzívházintézet fejlesztett ki. A PHPP segítségével pontosan ellenőrizhető a tervezett épületszerkezeti és gépészeti részletek alkalmassága és esetleges gyenge pontok még időben módosíthatók. A PHPP pozitív eredménye nélkül a terv alapján történő kivitelezést nem szabad megkezdeni.


5. A kivitelezés kísérése és a helyszíni minőségbiztosítás A műszaki ellenőrzésnek nagyon fontos szerep jut a passzívház kivitelezése során. Azt, hogy a helyszínen valóban a részlettervek gyakorlatba történő pontos átültetése történik, képzett és hozzáértő műszaki ellenőr vizsgálja. Az építtető számára kizárólag a megfelelő műszaki ellenőrzés nyújtotta minőségbiztosítás adhat bizonyosságot a passzívház-minőség betartásáról. A helyszíni minőségellenőrzés leglényegesebb elemei:

 • A helyszíni minőségellenőrzés műszaki ellenőr segítségével történő biztosítása kötelező.
 • Minden épületszerkezeti részlet hőhídmentes kialakítása, különös tekintettel a csatlakozó szerkezetekre és külső nyílászárókra.
 • A teljes „termikus burok”, valamint ennek vezetékek és csatornák általi áttöréseinek légzáró kialakítása.
 • Nyomástesztek elvégzése, a légzárás ellenőrzésére az egész építés során.
 • Szellőztetőcsatornák és melegvíz-vezetékek megfelelő hőszigetelése.
 • A szellőztetőkészülék hozzáférésének biztosítása szűrőcsere, légáramlások beállítása stb. elvégzéséhez.
 • Az egész gépészet minőségellenőrzése.